Dijital pazarlama kelimesi, uzun uzadıya açıklamalara ihtiyaç duymayacak kadar açık ve net bir tanımdır. Dijital kanalları kullanan verimli bir pazarlama yöntemi. Bu kanalların önde gelenleri ise; internet, sosyal medya ve mobil platformlardır.